ภาพความประทับใจ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (พระองค์ภา)

ทรงเสด็จเยี่ยมชมคอกสุนัขพันธุ์บางแก้ว พิมลพรรณฟาร์ม จังหวัดชลบุรี (เสด็จเป็นการส่วนพระองค์)

พิมลพรรณฟาร์ม เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

 

ภาพแห่งความปลาบปลื้มปิติ กับการที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเยี่ยมชม พิมลพรรณฟาร์ม เป็นการส่วนพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น เป็นอย่างสูงกับพิมลพรรณฟาร์ม จนหาที่เปรียบมิได้ ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่มาช่วยเรื่องสถานที่ในการเตรียมงานครั้งนี้ อาทิ เช่น กรมวัง, นายอำเภอ, รองผู้บังคับการ, ผกก., ตำรวจทางหลวง, นายก อบต. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกๆหน่วยงาน