ผลงาน TH.CH น้ำเพ็ชร

ผลงาน TH.CH น้ำเพ็ชร

TH.CH น้ำเพ็ชร New Champion

TH.CH น้ำเพ็ชร
งาน Pantip Ngamwongwan 14-15 ม.ค. 2012
– CC.DOG
– Best of Breed
– Best Local Bred in Breed
– Best Puppy in Breed
– Best Puppy in Group
– Best Puppy in Show

TH.CH น้ำเพ็ชร
งาน Khonkaen Classic Dog Show 17-18 ธ.ค. 1011
Reserve Puppy in Show Specialty
1. Reserve Best in Group
2. Best Puppy in Breed