ผลงาน TH.CH กิ๊ฟซี่

ผลงาน TH.CH กิ๊ฟซี่

ประกวดที่ เซ็นทรัล พลาซ่า บางนา วันที่ 6-7 พ.ย.53
– New Champion

ประกวดที่อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 21-24 พ.ย.53
– Best Puppy in Breed
– ได้รับคัดเลือกเป็น Breed Standard จากกรรมการของ FCI

กิ๊ฟซี่
– Best Puppy in Group
– Best Puppy in Breed
– Reserve Best Puppy in Show
– Best of Breed
– CC.Dog