ผสมพันธุ์สุนัข 2557

พ่อพันธุ์ TH.CH ไอโฟน + แม่พันธุ์ ขันทอง      คลอดแล้ว!!
เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 6 ตัว

พ่อพันธุ์ TH.CH ไอโฟน + แม่พันธุ์ TH.CH น้ำเพ็ชร      คลอดแล้ว!!
เพศผู้ 2 ตัว

พ่อพันธุ์ TH.CH ไอโฟน + แม่พันธุ์ บะหมี่      คลอดแล้ว!!
เพศผู้ 5 ตัว  เพศเมีย 3 ตัว

พ่อพันธุ์ TH.CH ไอโฟน + แม่พันธุ์ TH.CH กิ๊ฟซี่     คลอดแล้ว!!
เพศผู้  4  ตัว  เพศเมีย  3  ตัว

พ่อพันธุ์ TH.CH ไอโฟน + แม่พันธุ์ น้ำหอม    คลอดแล้ว!!
เพศผู้  3  ตัว  เพศเมีย  2  ตัว

พ่อพันธุ์ ไมโล + แม่พันธุ์ น้ำส้ม   คลอดแล้ว!!
เพศผู้  2  ตัว  เพศเมีย  2  ตัว

พ่อพันธุ์ ไมโล + แม่พันธุ์ สวย       คลอดแล้ว!!
เพศผู้  1  ตัว  เพศเมีย  1  ตัว

พ่อพันธุ์ TH.CH ไอโฟน + แม่พันธุ์ ตะวัน
IMG_6364