ผสมพันธุ์สุนัข 2557

พ่อพันธุ์ TH.CH ไอโฟน + แม่พันธุ์ TH.CH กิ๊ฟซี่
ip-gz57 00

พ่อพันธุ์ ไมโล + แม่พันธุ์ น้ำส้ม

Picture 025

พ่อพันธุ์ ไมโล + แม่พันธุ์ สวย
Picture 019

พ่อพันธุ์ TH.CH ไอโฟน + แม่พันธุ์ TH.CH น้ำเพ็ชร
IP+NP_57.0

พ่อพันธุ์ TH.CH ไอโฟน + แม่พันธุ์ น้ำหอม
Picture 022

พ่อพันธุ์ TH.CH ไอโฟน + แม่พันธุ์ ขันทอง
IP+KT_57,

พ่อพันธุ์ TH.CH ไอโฟน + แม่พันธุ์ บะหมี่
ip-bm 57